Česká televize

Potravinové banky jsou v posledních dnech vytížené. Kvůli pandemii koronaviru přibývá osob ve finanční tísni, kvůli které jim nezbývají prostředky na nákup potravin. Takovým lidem pomáhají potravinové banky.Vzhledem k enormnímu počtu dotazů na linky potravinových bank oznamujeme, že Potravinové banky v ČR nejsou schopny v současné situaci poskytovat potravinové balíčky pro jednotlivce. Potravinová pomoc je rozdávána ve spolupráci s charitami a dalšími poskytovateli sociálních služeb. Prosíme, neobracejte se na potravinové banky s prosbami o tento typ pomoci, zahlcujete potřebné telefonní linky. Děkujeme za pochopení, zůstaňte zdraví.

Iva Dvořáková Najďonovová, vedoucí Potravinové banky v Ol. kraji z.s.Potravinová banka v Olomouckém kraji z. s. se svými stanovami hlásí k Chartě České federace potravinových bank. Jedním ze základních témat je nepřijatelnost obchodování s obdrženou potravinovou pomocí anebo s těmito potravinami jinak komerčně nakládat. Každý náš odběratel deklaruje, že potravinová pomoc je co nejadresněji předána jeho klientům a minimalizuje tak riziko zneužití. V našem kraji se bohužel vyskytly případy, které hraničí s tímto podvodným jednáním a o kterých jsme se dozvěděli od oficiálních institucí. Touto situací se intenzivně zabýváme a vyvodíme z ní patřičné důsledky. 

Důvěryhodnost naší činnosti je pro nás klíčová, chceme být seriózním partnerem našim dodavatelům a odběratelům.

Jan Buka, předseda Potravinové banky v Ol. kraji z.s.