Spojme se proti
hladu a plýtvání potravinamiPosláním Potravinové banky v Olomouckém kraji je boj proti hladu a plýtvání potravinami. 


Zachraňujeme a shromažďujeme potraviny, které předáváme neziskovým a humanitárním organizacím. 
Tyto organizace pak poskytují potravinovou pomoc lidem v nouzi.

Chcete nám pomoci?

Chcete se zapojit?

Potřebujete pomoc?

Naše výsledky za rok 2023

Podporují nás