POMPO III

Potravinová banka v Olomouckém kraji je v současné době zapojena do programu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“. Projekt je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost plus (OPZ+).


Potraviny, hygienické a domácí potřeby, textil jsou dodávány do osmnácti spolupracujících organizací v Olomouckém kraji i Arcibiskupství olomouckém. 


Cílem projektu je pomoci lidem ve vážné sociální nouzi překlenout těžké životní období poskytnutím potravinové či materiální pomoci a současně je prostřednictvím doprovodných opatření vhodně nasměrovat a motivovat k dlouhodobějšímu řešení jejich problémů, tedy k řešení příčin jejich obtížné životní situace.