Každé sbírky, kterou pro nás uspořádají lidé z vlastní iniciativy, si velmi vážíme. Pokud tak činí opakovaně, máme radost o to větší. To je příklad i spolku Ostruženský ženský z obce Ostružné na Jesenicku. Díky nim přibylo do našeho skladu 545 kg potravin a drogerie.


Potravinová banka v Olomouckém kraji v roce 2022 úspěšně čerpala dotace z Ministerstva zemědělství, Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouc, Statutárního města Prostějov, Města Šternberk a Města Šumperk. Finance ze získaných dotačních titulů byly použity na provoz organizace, mzdové výdaje, pronájem prostor a energie, zařízení skladových a kancelářských prostor, pohonné hmoty a další nezbytné výdaje.


Na začátku času adventu nás velmi potěšily zprávy hned o dvou sbírkách, které pro potravinou banku uspořádaly školy. První z nich je Základní a Mateřská škola Lukavice na Šumpersku, ve druhém případě se jedná o Církevní gymnázium Německého řádu v Olomouci.


Hurá za úžasný výsledek: podzimní kolo sbírky přineslo v Olomouckém kraji více než 25 tun potravin a drogerie. Na jedné z největších akcí svého druhu se v kraji podílelo 232 dobrovolníků. Největší dík ale patří lidem, kteří i v dnešní době neváhali a pomohli svým nákupem.


Po roce navštívili pracovníci Potravinové banky opět Základní školu Stupkovu Olomouc. Kromě zábavně vzdělávacího programu byla hlavním tématem Sbírka potravin, do které se žáci zapojili.