Spolupracujeme s obchodními řetězci v celém Olomouckém kraji. Potraviny, které od nich dostáváme, mají buď poškozené obaly, špatné popisky nebo prošlou dobu minimální trvanlivosti. Jsou ale stále použitelné a skrze naše odběratelské organizace se tak dostanou k potřebným lidem.


Zároveň jsme navázali spolupráci i s lokálními dodavateli. 


Jsme moc vděční za všechny dárce, ať už pravidelné nebo jednorázové. Děkujeme!