VÝDEJNY MATERIÁLNÍ POMOCI V OLOMOUCKÉM KRAJI

Projekt „Výdejny materiální pomoci v Olomouckém kraji“ realizuje Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s. spolu s partnerskými organizacemi. 


Cílem projektu je posílit distribuci potravinové a materiální pomoci prostřednictvím sítě výdejen v Olomouckém kraji. Síť pěti výdejen je vytvořena v jednotlivých (okresních) městech ve spolupráci s neziskovými organizacemi, které zde působí a již mají zkušenost a znalost místního regionu. 


Projekt je zaměřen na jednotlivce a rodiny žijící na území Olomouckého kraje, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci, která vyžaduje materiální pomoc. Projekt podporuje rozsáhlejší a rovnoměrnější distribuci materiální pomoci (tedy potravinové, drogistické a jiné materiální pomoci) v rámci celého Olomouckého kraje, a tím podpoří více osob v nouzi.

 Projekt je realizován díky finanční podpoře Olomouckého kraje.

UPOZORNĚNÍ: Před první návštěvou výdejny doporučujeme se nejprve spojit s organizací na uvedeném kontaktu!

ADRESA: Třída 1. máje (vchod č. 3 ze spodní ulice Koželužská), Olomouc


DNY A ČAS VÝDEJE: pondělí a středa 13:00 - 16:00 

                                     čtvrtek a pátek 13:00 - 15:00


KONTAKTNÍ OSOBA: Sandra Valovičová 

TELEFON: +420 603 151 586

E-MAIL: cmp@olomouc.charita.cz

ADRESA: Svatoplukova 29, Prostějov


DNY A ČAS VÝDEJE: pondělí 13:00 - 15:00 

                                     pátek 10:00 - 12:00


TELEFON: 725 145 541

E-MAIL: vydejnapv@seznam.cz

ADRESA: Šířava 1295/27, 750 02 Přerov


DNY A ČAS VÝDEJE: pondělí 12:00 - 15:00

                                     středa 12:00 - 15:00 (12:00 - 16:00 registrace)

                                     pátek 12:00 - 15:00


KONTAKTNÍ OSOBA: Alena Trávníčková

TELEFON: 605 965 194 

E-MAIL: darujber@prerov.charita.cz

ADRESA: 17. listopadu 3052/23a, Šumperk


DNY A ČAS VÝDEJE: pondělí 8:00-10:00, 16:00-18:00
                                     středa 8:00-10:00, 16:00-18:00
                                     pátek 8:00-10:00


KONTAKTNÍ OSOBA: Bc. Tomáš Procházka

TELEFON:773 770 294

E-MAIL: tomas.prochazka@armadaspasy.cz

ADRESA: Lipovská 296/10, 790 01 Jeseník


DNY A ČAS VÝDEJE: pondělí 9:00-12:00

                                     středa 14:00-16:00


KONTAKTNÍ OSOBA:  Adéla Raifová

TELEFON: 733 510 684

E-MAIL:adela.raifova@jesenik.charita.cz