Vzhledem k enormnímu počtu dotazů na linky potravinových bank oznamujeme, že Potravinové banky v ČR nejsou schopny v současné situaci poskytovat potravinové balíčky pro jednotlivce. Potravinová pomoc je rozdávána ve spolupráci s charitami a dalšími poskytovateli sociálních služeb. Prosíme, neobracejte se na potravinové banky s prosbami o tento typ pomoci, zahlcujete potřebné telefonní linky. Děkujeme za pochopení, zůstaňte zdraví.

Iva Dvořáková Najďonovová, vedoucí Potravinové banky v Ol. kraji z.s.Potravinová banka v Olomouckém kraji z. s. se svými stanovami hlásí k Chartě České federace potravinových bank. Jedním ze základních témat je nepřijatelnost obchodování s obdrženou potravinovou pomocí anebo s těmito potravinami jinak komerčně nakládat. Každý náš odběratel deklaruje, že potravinová pomoc je co nejadresněji předána jeho klientům a minimalizuje tak riziko zneužití. V našem kraji se bohužel vyskytly případy, které hraničí s tímto podvodným jednáním a o kterých jsme se dozvěděli od oficiálních institucí. Touto situací se intenzivně zabýváme a vyvodíme z ní patřičné důsledky. 

Důvěryhodnost naší činnosti je pro nás klíčová, chceme být seriózním partnerem našim dodavatelům a odběratelům.

Jan Buka, předseda Potravinové banky v Ol. kraji z.s.


20 bře 2020

Spolu proti viru

Sbírka potravin, která se měla konat 18.4., nebude. Odkládáme ji na příznivější dobu. Pomoci můžete finančním darem přes Darujme.cz nebo na transparentní účet. Za všechny finanční prostředky budou nakoupeny potraviny pro lidi v nouzi. https://www.darujme.cz/projekt/1201839