Poskytovatelé dotací

Fungování Potravinové banky v Olomouckém kraji by nebylo možné bez podpory Ministerstva zemědělství, Olomouckého kraje a Města Olomouc. Zároveň čerpáme podporu od Města Přerova, Města Prostějova, Města Šternberka a Města Šumperka. Jsme také zapojeni do projektu financovaného z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost plus (OPZ+) a ze státního rozpočtu ČR.


Moc si veškeré podpory vážíme a děkujeme, že díky ní můžeme pomáhat!