Poskytovatelé dotací

Fungování Potravinové banky v Olomouckém kraji by nebylo možné bez podpory Ministerstva zemědělství, Olomouckého kraje a Města Olomouc. Zároveň čerpáme podporu od Města Přerova, Města Prostějova, Města Šternberka a Města Šumperka. Jsme také zapojeni do projektu, který je financovaný z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR.

Moc si veškeré podpory vážíme a děkujeme, že díky ní můžeme pomáhat!