Co děláme

Získáváme od supermarketů a dalších dodavatelů neprodejné potraviny, které by jinak byly určeny k likvidaci.

Tyto potraviny kontrolujeme a bezpečně skladujeme.

 

Následně je bezplatně distribuujeme do charitativních a humanitárních organizací, které je dále předávají konkrétním lidem v nouzi. 

Jaké potraviny zachraňujeme

Jedná se o neprodejné potraviny, které nesplňují některé obecné požadavky, například mají deformovaný obal, špatné označení nebo mají prošlou lhůtu minimální trvanlivosti. Jsou ale stále bezpečné a mohou nasytit lidi, kteří to potřebují.