Potravinová banka v Olomouckém kraji v roce 2022 úspěšně čerpala dotace z Ministerstva zemědělství, Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouc, Statutárního města Prostějov, Města Šternberk a Města Šumperk. Finance ze získaných dotačních titulů byly použity na provoz organizace, mzdové výdaje, pronájem prostor a energie, zařízení skladových a kancelářských prostor, pohonné hmoty a další nezbytné výdaje.


Na začátku času adventu nás velmi potěšily zprávy hned o dvou sbírkách, které pro potravinou banku uspořádaly školy. První z nich je Základní a Mateřská škola Lukavice na Šumpersku, ve druhém případě se jedná o Církevní gymnázium Německého řádu v Olomouci.


Hurá za úžasný výsledek: podzimní kolo sbírky přineslo v Olomouckém kraji více než 25 tun potravin a drogerie. Na jedné z největších akcí svého druhu se v kraji podílelo 232 dobrovolníků. Největší dík ale patří lidem, kteří i v dnešní době neváhali a pomohli svým nákupem.


Po roce navštívili pracovníci Potravinové banky opět Základní školu Stupkovu Olomouc. Kromě zábavně vzdělávacího programu byla hlavním tématem Sbírka potravin, do které se žáci zapojili.


Seznam prodejen na sbírku 12. listopadu je kompletní! Celkem se v Olomouckém kraji zapojí 11 měst, 51 supermarketů a 15 drogerií. Po celou sobotu bude možné nakoupit potraviny a drogerii pro dobrou věc. Pokud se do kamenných prodejen nedostanete, je možné nakoupit i online.