V prostorách Potravinové banky jsme přivítali zástupce firmy Semix, vyrábějící cereálie a zpracovávající luštěniny a obiloviny v BIO kvalitě. Do jejich činnosti se promítá i ekologický aspekt, stejně jako je tomu u nás.