Kdo jsme

Potravinová banka v Olomouckém kraji je zapsaný spolek, jehož posláním je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. Získáváme přebytky potravin od dodavatelů, skladujeme je a bezplatně distribuujeme do charitativních a humanitárních organizací, které je dále předávají klientům - jednotlivcům.


Jedná se o potraviny, které nesplňují některé obecné požadavky, například mají deformovaný obal, špatné označení nebo mají prošlou lhůtu minimální trvanlivosti. Jsou ale stále bezpečné a v mnoha případech by jinak byly určeny k vyhození do odpadu.


Potravinová banka v Olomouckém kraji je v současné době zapojena do Operačního programu potravinové a materiální pomoci, který je realizován z fondů Evropské unie na Ministerstvu práce a sociálních věcí.


Fungování Potravinové banky v Olomouckém kraji by nebylo možné bez podpory Ministerstva zemědělství, Olomouckého kraje a Města Olomouc.


Kde nás najdete: Řepčínská 2/39, Olomouc 779 00