Tři mýty o Potravinové bance

Tři mýty o Potravinové bance

Během naší práce se setkáváme s různými domněnkami o tom, jak Potravinová banka funguje. Ne vždy jsou ale správné. Proto jsme se rozhodli vytvořit tento článek, ve kterém vyvracíme nejčastější mýty o Potravinových bankách. 

 

MÝTUS Č. 1: Potravinová banka vydává potraviny přímo lidem v nouzi z řad veřejnosti. 
FAKT: Hlavní činností Potravinové banky je distribuce potravin do dobročinných organizací. Ty poskytují potravinovou pomoc svým klientům. I v případě výdejen potravinové pomoci lidé přichází na základě doporučení sociálního pracovníka či doporučení pověřeného úředníka.

 

MÝTUS Č. 2: Potravinová banka potraviny pro potřebné nakupuje. 
FAKT: Potravinová banka potraviny nenakupuje, ale zachraňuje nebo získává při sbírkách. Sváží neprodejné potraviny z obchodů či podniků a distribuuje potraviny darované. PB nedisponuje žádnou finanční částkou určenou na nákup potravin.

 

MÝTUS Č. 3: Všechny potraviny, se kterými Potravinová banka pracuje, pochází ze Sbírky potravin.
FAKT: Potravinová banka sváží během celého roku z obchodů neprodejné potraviny, zejména ty čerstvé, jako je pečivo, ovoce a zelenina. Ve skladu PB často chybí kvalitní trvanlivé suroviny a základní drogerie, proto je Sbírka potravin nesmírně důležitá, aby mohla PB tyto chybějící položky za pomoci veřejnosti doplnit.