Školní pomůcky z rukou paní ministryně

Školní pomůcky z rukou paní ministryně

Projekt realizuje MPSV již čtvrtým rokem. „Mám radost, že tento rok se nám poprvé podařilo přichystat také školní balíčky pro děti, jejichž rodiče si z finančních důvodů nemohou nákup školních pomůcek dovolit, a to i přesto, že pracují,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Skrze Potravinovou banku v Olomouckém kraji využívá potravinovou a materiální pomoc aktuálně 21 odběratelských organizací. „Potraviny, hygiena a textil jsou komodity, které všichni vítají, ale pro cílovou skupinu rodiny s dětmi jsou školní pomůcky velmi vítanou pomocí,“ zmínila vedoucí potravinové banky Iva Dvořáková Najďonovová. 

Celkem se ze skladu vydá 941 balíčků školních pomůcek, přičemž v jednom balíčku školáci najdou desky na sešity, vybavený penál, štětce, pastelky, pravítko a barevné papíry.

Cílem projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II je pomoci lidem ve vážné sociální nouzi překlenout těžké období a vhodně je nasměrovat a motivovat k dlouhodobějšímu řešení jejich problémů. Poskytnutí základní potravinové a materiální pomoci lidem umožňuje naplnit základní potřeby a věnovat se komplexnějšímu řešení příčin obtížné životní situace.