Sbírka potravin v Olomouckém kraji hlásí 28 tun zboží

Sbírka potravin v Olomouckém kraji hlásí 28 tun zboží

Potřebných přibývá

Počet lidí v nouzi, kteří jsou závislí na pomoci potravinových bank, v posledních dvou letech výrazně roste. „Česko se stále potýká s koronavirovou krizí a bohužel to není krize jediná. Mnoho obyvatel přišlo o zaměstnání i o úspory, což vyvolává nedostatek finančních prostředků, které by pokryly alespoň nejnutnější životní potřeby. Moc proto děkujeme všem dárcům, jimž není lhostejný osud lidí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením,“ uvedla Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.

Sbírka potravin je jednou z největších nefinančních charitativních akcí v České republice a jsou do ní po celé zemi zapojeny tisíce lidí z řad dobrovolníků, zaměstnanců prodejen a neziskových organizací. Darované zboží se nyní převeze do skladů potravinových bank, odkud se následně bude distribuovat přes jednotlivé charitativní organizace všem potřebným. Jeho cesta je proto krátká a na místo určení se dostane ve chvíli, kdy je potřeba.

Akce se od roku 2019 koná vždy dvakrát, a to na jaře a na podzim. Loňské jarní kolo muselo být kvůli koronavirové epidemii zrušeno. Organizována je Českou federací potravinových bank a Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR spolu s klíčovými obchodními řetězci působícími na českém trhu, Asociací společenské odpovědnosti, Raben Logistics Czech, Ipsos a partnery z neziskového sektoru.