Rok 2018 přinesl 145 tun potravin

Rok 2018 přinesl 145 tun potravin

Celkem 145 tun potravin získala Potravinová banka v Olomouckém kraji v loňském roce a předala je humanitárním a charitativním organizacím. Z toho 116 tun tvoří potraviny z prodejních řetězců, které byly určené k likvidaci. Zbylá část jsou dary z potravinových sbírek či dary od jiných organizací a potravinářských podniků.

V porovnání s rokem 2017 jsme tak množství získaných potravin více než ztrojnásobili!