Potravinová sbírka Tesco

Potravinová sbírka Tesco

Společnost Tesco se s pomocí potravinových bank rozhodlo uspořádat svou vůbec největší a nejdelší potravinovou sbírku ve střední Evropě, aby pomohlo zprostředkovat pomoc zákazníků směrem k jejich komunitám. V důsledku protikoronavirových opatření totiž mnohé pracující rodiny přišly o stabilní příjem a výrazně tak narostl počet lidí potřebujících potravinovou pomoc. Tato velká komunitní akce v ČR navazuje na mimořádný potravinový dar v hodnotě 4 500 000 Kč, které Tesco poskytlo potravinovým bankám během dubna-května 2020, aby rychle pomohlo překlenout kritické období v mnohých rodinách. Nyní chceme umožnit našim zákazníkům zapojit se do pomoci lidem v nouzi.

Rekordně dlouhá sbírka potravin probíhá od 19. června do konce srpna ve všech prodejnách Tesco v České republice. Vzhledem k současným bezpečnostním opatřením a délce období, po které bude sbírka probíhat, je sbírka koncipována jako bezobslužná. To znamená, že darované potraviny nebudou přebírat dobrovolníci, ale zákazníci je budou odkládat na speciálních sběrných místech za pokladnami. Všichni zákazníci se mohou zapojit například tak, že v rámci svých běžných nákupů přidají do nákupního košíku i potraviny, které pomohou lidem v nouzi. Zákazníci mohou vybírat z široké nabídky trvanlivých potravin – rýže, těstoviny, mouka, cukr, olej, konzervy, džemy, zavařeniny, dětská výživa, čaj nebo káva.

Potravinové banky registrují více než desetiprocentní nárůst žadatelů o potravinovou pomoc, jedná se především o seniory a mladé rodiny.„Zejména nyní po odeznění karantény se projevuje větší zájem v regionech, kde se více propouští a nyní samozřejmě i v souvislosti se záplavami. Největší poptávka je v Karlovarském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Paradoxně očekáváme mnohem větší poptávku v týdnech následujících než v těch předchozích. S nastupující krizí ekonomickou lze očekávat další osoby ohrožené ztrátou zaměstnání a exekucemi. Z našeho pohledu bude mít pandemie druhou vlnu v podobě ekonomické a sociální krize. Snad na ni budeme i s pomocí podobných akcí dostatečně připraveni,“ uvádí Veronika Láchová, ředitelka Federace potravinových bank.

Potravinové banky zajišťují potravinovou pomoc pro více než 700 místních charitativních a dobročinných organizací po celé republice. Organizace pomáhají například opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým nebo tělesným postižením.