Poděkování za spolupráce i dary

Poděkování za spolupráce i dary

Rok 2022 se překlenul do roku nového a my bychom při této příležitosti rádi poděkovali všem, kteří nám pomohli v uplynulém roce v naší práci. 

V prvé řadě to jsou obchody a potravinářské společnosti, díky kterým jsme mohli distribuovat potraviny a drogistické zboží mezi potřebné.

Nedílnou součást této pomoci představují obce, spolky a organizace, které samy vyhlašují soukromé sbírky.

Poděkovat chceme lidem, kteří především na konci roku zaslali finanční částky na náš bankovní účet – tyto peníze budou použity na výdaje nezbytné pro provoz potravinové banky, případně na nákup potravin pro potřebné dle přání darujících. 

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!