Osvěta pro nejmenší školáky

Osvěta pro nejmenší školáky

Po roce navštívili pracovníci Potravinové banky opět Základní školu Stupkovu Olomouc. Kromě zábavně vzdělávacího programu byla hlavním tématem Sbírka potravin, do které se žáci zapojili.

Interaktivní program byl určený pro školáky první, druhé a třetí třídy.
„S dětmi jsme si povídali o tom, jak fungují potravinové banky, komu potraviny putují nebo proč sbírky pořádáme. Opravdu je to bavilo,“ prozradila vedoucí Potravinové banky v Olomouckém kraji Martina Kolomazníková.

Na více než dva týdny pak ve škole zůstaly sběrné koše, do kterých mohli žáci darovat trvanlivé potraviny. „Školní sbírka záměrně probíhá v termínu podzimního kola Sbírky potravin. Přiblížit nejmladší generaci důvody a fungování organizace je jedním z našich cílů,“ doplnila. Během těchto dvou týdnů se vybralo celkem 180 kg potravin, které poputují do skladu Potravinové banky a dále budou distribuovány do odběratelských charitativních organizací. 

Spolupráce se ZŠ Stupkova trvá již od roku 2019 a doufáme, že bude nadále pokračovat.