OHLÉDNUTÍ: 60 TUN PRO POTŘEBNÉ ZA LETOŠNÍ PŮL ROK

OHLÉDNUTÍ: 60 TUN PRO POTŘEBNÉ ZA LETOŠNÍ PŮL ROK

Téměř 60 tun potravin převzala Potravinová banka v Olomouckém kraji od supermarketů během letošního prvního půl roku. Odepsané zboží putuje do charitativních a humanitárních organizací, kde se dostane k potřebným. Oproti loňskému roku, kdy velkoobchody ještě neměly povinnost neprodejné potraviny darovat, je to více jak dvojnásobný nárůst.

Za celý rok 2017 získala Potravinová banka v Olomouckém kraji (PBOL) od obchodů 25,5 tun potravin. Díky novelizaci zákona všechny obchody s prodejní plochou nad 400 metrů čtverečních nabízí neprodejné zboží potravinovým bankám nebo humanitárním organizacím. Jedná se o zboží s poškozeným obalem, špatným popisem nebo s prošlým datem minimální trvanlivosti. Od začátku ledna do konce června 2018 převzala PBOL 58,9 tun potravin.

Velký podíl na přijetí novelizace měl poslanec a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka. „Jsem rád, že se v České republice daří poslední tři roky budovat systém, jakým způsobem využívat potraviny z obchodních řetězců, logistických center, aby byly využitelné pro pomoc potřebným. Chápu, že tolik diskutovaná úprava zákona ukládá obchodním řetězcům povinnosti, ale vidím vyšší etický i environmentální princip v tom, že můžeme ještě něco využít pro pomoc lidem. To bychom měli ctít, takže věřím, že i tato záležitost tady zůstane do budoucna a vyjadřuji respekt vůči všem, kteří to dokázali přijmout, kteří pomáhají a pomoc zprostředkovávají,“ uvedl poslanec Marian Jurečka.

Pro celorepublikové srovnání: za rok 2017 získaly potravinové banky od supermarketů 870 tun potraviny. Za letošní první půl rok je to více než 1000 tun. Ve srovnání nejsou uvedeny žádné veřejné sbírky.

Hlavními cíli potravinových bank je zamezit plýtvání, předejít vyhazování použitelného zboží a poskytnout je potřebným lidem. Mezi odběrateli PBOL jsou zhruba tři desítky organizací, které pomáhají sociálně slabým, handicapovaným nebo matkám samoživitelkám. „Na projektu potravinové banky je velmi zajímavá skutečnost, že slučuje dobročinnost s pozitivními ekologickými dopady. Její přínos je zajímavý také v tom, že podporuje finančně poddimenzovanou oblast sociálních služeb. Dá se říct, že každá vložená koruna do potravinové banky se společnosti velmi vyplatí. Tyto aktivity produkují ekonomicky vyčíslitelný přínos,“ vysvětlil předseda Potravinové banky v Olomouckém kraji Petr Prinz.

Potravinová banka spolupracuje s obchodními řetězci a s jejich sklady v celém kraji. S některými supermarkety přitom PBOL navázala spolupráci již v minulém roce. „Jednotlivé obchodní řetězce se snaží věnovat potravinovým bankám neprodejné, ale jinak zdravotně a hygienicky nezávadné potraviny v maximálně možné míře. A to bez ohledu na to, zda to dříve bylo v rámci dobrovolnosti, nebo nyní, kdy od letošního ledna platí podle novely povinné darování,“ uvedl Radek Sazama, ředitel Komory obchodních řetězců Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. „Nyní je důležité, aby stát vyřešil rostoucí náklady potravinových bank v souvislosti s větším objemem darovaných potravin a jejich distribucí. Potvrzují se pochybnosti obchodníků o tom, zda bude zajištěna dostatečná kapacita a adekvátní technologie pro včasné odebírání tohoto zboží. I v tomto případě nabízejí řetězce pomocnou ruku,“ dodal Sazama.

PBOL disponuje novým skladem pro potraviny v Olomouci – Řepčíně. Brzy bude mít k dispozici také sklad s chladicím systémem pro zeleninu a ovoce. Pro svoz čerstvých potravin využívá chladicí vozidlo. Spolupracujícím organizacím poskytuje k využití chladicí boxy. Zástupci humanitárních a charitativních organizací si do prodejen sami pro potraviny jezdí, tím pádem můžou hned pomoci potřebným. Potravinová banka pak do svého skladu sváží potraviny z velkých skladů, a zde jsou k dispozici taktéž organizacím.

Jedním z významných partnerů PBOL je společnost MAKRO. Spolupráce byla nastartována ještě před zavedením zákonné povinnosti. „Ve větší míře a pravidelně darujeme nad rámec zákona i čerstvé a mražené zboží. MAKRO stahuje čerstvé zboží z prodeje 48 hodin před expirací. Toto zboží dále zlevňuje, neprodejné daruje potravinové bance. Velikou zásluhu na tom, že čerstvé a mražené potraviny nekončí v odpadu, mají zaměstnanci olomouckého Makra. Skvělá podpora olomoucké PB a zodpovědný přístup zaměstnanců dostávají pravidelně kvalitní potraviny k potřebným,“ zmínila Romana Nýdrle, tisková mluvčí Makro.

Pravidelně daruje zdravotně nezávadné potraviny s krátkou dobou trvanlivosti či blížícím se datem spotřeby také Hypermarket Globus. „S konkrétní organizací jsme si stanovili harmonogram svozů, kdy dochází k předávání potravin. Objem těchto potravin se liší, někdy jde o několik položek a někdy si zástupci odvážejí i několik přepravek,“ řekla vedoucí olomouckého hypermarketu Globus Andrea Dvořáková. „Objem potravin, které jsme nuceni likvidovat, je minimální. Pokud se u některého zboží blíží datum expirace, uchylujeme se prvotně k jeho zlevnění. V případě, že se zboží nevyprodá, kontaktujeme primárně zástupce potravinových bank. Spolu s nimi usilujeme o stejnou věc, tedy potravinami neplýtvat a vždy zaručit jejich smysluplné využití,“ dodala Andrea Dvořáková.

Potravinová banka se pravidelně podílí na celorepublikových sbírkách a na podzim se uskuteční hned dvě. Sbírka Kaufland se koná v sobotu 8. září ve všech jeho prodejnách – v našem kraji to bude v deseti obchodech, v každém z nich mohou lidé nakoupit potraviny pro konkrétní organizaci. Podruhé může veřejnost přispět v sobotu 10. listopadu, kdy proběhne již pošesté Národní potravinová sbírka. V Olomouckém kraji se zapojí přes dvacet supermarketů a zhruba patnáct organizací. V loňském ročníku se během sbírky vybralo 19 tun trvanlivých potravin a 2 tuny drogerie. Při sbírce pomáhalo na 250 dobrovolníků. Zájemce o výpomoc přivítáme i letos.

V neposlední řadě je Potravinová banka zapojena do Operačního programu potravinové a materiální pomoci, který je realizován z fondů Evropské unie na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Dvouletý projekt vrcholí koncem září. V rámci operačního programu bylo dosud podpořeno 6190 osob v potravinové pomoci a 4996 osob v materiální pomoci za celkovou hodnotu 5,9 milionů korun. Jedná se o klienty humanitárních organizací na území Olomouckého kraje i olomoucké arcidiecéze.