Jak darované potraviny pomáhají? Příběh paní Dany

Jak darované potraviny pomáhají? Příběh paní Dany

Potravinová banka v Olomouckém kraji distribuuje darované a zachráněné potraviny do spolupracujících neziskových organizací, které poskytují potravinovou pomoc svým klientům. Jedním z nich je i paní Dana se svými dvěma dětmi.

Paní Dana se dostala do tíživé finanční situace a rozhodla se vyhledat pomoc na Charitě Olomouc, která odebírá potraviny z Potravinové banky. 

Potravinovou pomocí jsme podpořili paní Danu, která nám na Charitu Olomouc přišla v situaci, kdy jí nezbývaly finance na úhradu celého nájmu,” vysvětluje Petra Pavlíčková, vedoucí Střediska pro rodiny a krizovou pomoc na Charitě Olomouc. 

Paní Dana se svými dvěma dětmi, které navštěvují 1. stupeň základní školy, žije v pronajatém bytě a nájem vždy řádně platila. Paní Dana je vyučená kuchařka, pracuje již řadu let v nedaleké školní jídelně. Její příjmy společně s příspěvkem na bydlení a přídavky na děti vždy stačily na pokrytí nezbytných výdajů, avšak ne na vytvoření finanční rezervy.”

Když se pak v jednom měsíci paní Daně sešlo hned několik mimořádných výdajů – nákup léků pro nemocné děti, zaplacení lyžařského výcviku a oprava rozbité pračky, byla nucena vyhledat pomoc naší organizace. Paní Daně jsme pomohli uhradit nájem a předali potravinovou pomoc, aby mohla peníze určené na jídlo využít pro úhradu dalších nezbytných věcí, jako je například úhrada obědů ve škole pro děti."