Financování a činnost PBOL v roce 2022

Financování a činnost PBOL v roce 2022

Potravinová banka v Olomouckém kraji v roce 2022 úspěšně čerpala dotace z Ministerstva zemědělství, Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouc, Statutárního města Prostějov, Města Šternberk a Města Šumperk. Finance ze získaných dotačních titulů byly použity na provoz organizace, mzdové výdaje, pronájem prostor a energie, zařízení skladových a kancelářských prostor, pohonné hmoty a další nezbytné výdaje.

Hlavní provozní sídlo včetně skladů PBOL je v Olomouci, pro severní část Olomouckého kraje funguje menší sklad v Šumperku. Potraviny a drogerii rozvážíme do všech koutů kraje, tedy tam, kde pracují naši odběratelé. Ti se starají o to, aby se potraviny dostaly k jednotlivcům, kteří je potřebují.

Děkujeme všem poskytovatelům dotací, že díky nim můžeme pomáhat.