Exkurze pro pracovníky řetězce Albert

Exkurze pro pracovníky řetězce Albert

Potravinová banka v Olomouckém kraji spolupracuje se všemi prodejnami Albert na svém území, jedná se o desítky obchodů. V některých se pak dvakrát ročně koná celorepubliková akce Sbírka potravin a letos poprvé se řetězec rozhodl uspořádat začátkem prosince předvánoční sbírku.

Z regálů do krabic a zavolat pracovníkům potravinové banky. Tak vypadá praxe zaměstnanců prodejen Albert. Aby zjistili, jak to vypadá s darovanými potravinami dále, přijeli manažeři na podzim do našich skladů v Olomouci. Během exkurze zjistili základní informace k fungování potravinových bank a také se podívali, jak se třídí potraviny, aby byly připraveny k rychlému dodání těm, kteří je nejvíce potřebují. 

Setkání se účastnila sociální pracovnice Marie Zavadilová, jež má na starosti distribuci potravin v Domově pro ženy a matky s dětmi. Tato sociální služba spadá pod město Olomouc, které je jedním z našich nejdůležitějších partnerů. Pracovníci Albertu se tedy mohli přímo podívat, jak vypadá konkrétní odběr potravin pro danou cílovou skupinu, tedy pro matky s dětmi.

Pravidelná spolupráce mezi potravinovými řetězci a potravinovými bankami spočívá v darování neprodejných potravin. Dne 1. ledna 2018 vstoupila v platnost novela zákona o potravinách, která ukládá obchodům s prodejní plochou nad 400 m2 darovat a nabízet neprodejné potraviny, které by jinak skončily na skládkách. Potravinové banky je poté přerozdělí sociálním službám. Ty je předají svým klientům, mezi které patří matky samoživitelky, opuštění senioři, lidé bez domova, handicapování a spousta dalších lidí, kteří se ocitli v nouzi. Hlavním cílem novely bylo omezení plýtvání potravinami, které má značné negativní dopady na životní prostředí a na vznik emisí skleníkových plynů. 

Jedná se o potraviny, které jsou sice neprodejné, ale zároveň musí být bezpečné. To znamená, že musí být zdravotně a hygienicky nezávadné. Výrobky mohou mít deformovaný obal, mohou být chybně, nepřesně či nedostatečně označeny. Celý proces darování a předání potravin probíhá bezplatně.