Do Operačního programu potravinové a materiální pomoci II (OP PMP) je Potravinová banka v Olomouckém kraji zapojena od roku 2016. Operační program je financovaný z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám. Vyhlašovatel výzev je Ministerstvo práce a sociální věcí ČR. Potraviny, hygienické a domácí potřeby, textil jsou dodávány do organizací v Olomouckém kraji i Arcibiskupství olomouckém. V období 2016-2018 bylo vydáno 97 tun potravin a materiální pomoci v celkové alokaci 6,6 mil. Kč. Od roku 2019 program opět pokračuje.