Potravin a drogerie je o 7 tun více než v loňském roce!