Pozor na obchodování s darovanými potravinami

Pozor na obchodování s darovanými potravinami

Potravinová banka v Olomouckém kraji z. s. se svými stanovami hlásí k Chartě České federace potravinových bank. Jedním ze základních témat je nepřijatelnost obchodování s obdrženou potravinovou pomocí anebo s těmito potravinami jinak komerčně nakládat. Každý náš odběratel deklaruje, že potravinová pomoc je co nejadresněji předána jeho klientům a minimalizuje tak riziko zneužití. V našem kraji se bohužel vyskytly případy, které hraničí s tímto podvodným jednáním a o kterých jsme se dozvěděli od oficiálních institucí. Touto situací se intenzivně zabýváme a vyvodíme z ní patřičné důsledky. 

Důvěryhodnost naší činnosti je pro nás klíčová, chceme být seriózním partnerem našim dodavatelům a odběratelům.

Jan Buka, předseda Potravinové banky v Ol. kraji z.s.