Ohlédnutí: 60 tun pro potřebné za letošní půl rok

Téměř 60 tun potravin převzala Potravinová banka v Olomouckém kraji od supermarketů během letošního prvního půl roku. Odepsané zboží putuje do charitativních a humanitárních organizací, kde se dostane k potřebným. Oproti loňskému roku, kdy velkoobchody ještě neměly povinnost neprodejné potraviny darovat, je to více jak dvojnásobný nárůst. Za celý rok 2017 získala Potravinová banka v Olomouckém kraji (PBOL) […]